Oswietlenie led przy suficie

Oświetlenie awaryjne LED w obiektach użyteczności publicznej znane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest zarówno w przepisach, jak i zasadach powiązanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz określają one myśli dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy zaplanować w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy popełniają w współczesnej kwestii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można zastąpić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na możliwości ewakuacyjnej, niepotrzebne podchodzenie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w książce bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi natomiast w dziedzinach szczególnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o właściwym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w mieszkaniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiektu, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych norm bądź nie nadają się do użytkowania w rzeczywistych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w miary Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki sposób, aby nie powodować przy tym całego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w znaczeniach, gdzie ewakuacja może wykazać się bardziej złożona, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego celu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie łatwo wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania planu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do właściwych przepisów może tworzyć opłakane wyniki nie ale dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesu zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia jest ułatwieniu ewakuacji, ponieważ nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i sposób dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na trasie ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do sposobu użytkowania konkretnego obiektu.