Zagrozenie atmosfera wybuchowa w miejscu pracy

Urządzenia przeznaczone do robót w okolicy zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek produkt, dany do łączenia w dziedzinach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm połączonych z ostatnią zasadą, która stosuje szczegółowe wymagania jeżeli idzie o jedno produkty. Natomiast warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić celem regulacji wewnętrznych obowiązujących w niektórych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą natomiast być inne z regułą, oraz nie mogą podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny współpracy z aktywnym udziałem wybranej osoby notyfikowanej. Na startu XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano wysokiego miejsca do użytkowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło a do wielu pożarów oraz eksplozji, których podstawą były oleje palne i przyznający się metan. Jako, że trzeba jest matką wynalazków, więc po wielu wypadkach zastosowano nowe modele olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany model ważny jest jedynym z wielu potwierdzeń, że wykorzystywanie się do szerokich norm, połączonych z owocami w okolicy zagrożenia wybuchem jest znacznym obowiązkiem każdego właściciela oraz pracownika. Zabieg tego obowiązku powoduje zarówno straty w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak kieruje jego definicja, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian żywiącym na końcu eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Branie się do ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest istotną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają zdarzać się rzadko, to wprawdzie głównymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego wykonania pracy, niewykorzystywanie się do zasad etc. Dostosowywanie się do wole ATEX i umów z nią uzależnionych jest podstawowym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego i usług związanych ze powierzchnią zagrożenia wybuchem ( w obecnym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko kieruj się do użycia produktów z odpowiednimi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich wady!