Zagrozenie wybuchem akumulatorownia

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do produktów oddanych do roboty w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania używające się nie ale do bezpieczeństwa ale i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo powiązane z ostatnim jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, aby mógł być praktyczny w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W centralnej klasie znajdują się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które dopasowuje się w nieznanych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń grających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością odnaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do rzeczy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być oczywisty, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedne zaopatrzenia w obowiązku zapewnienia współprac z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.